Annons

Räddningstjänsten satsar på jämställd service

I veckan samlades politiker och räddningschefer från Skåne för en första workshop kring hur räddningstjänstens service skall bli mer jämställd, leda till färre olyckor och öka boendesäkerheten.

Är det skillnad på hur räddningstjänsten bemöter kvinnor och män? Är det viktigt med en jämställd medborgarservice? Vad krävs för att vara en jämställd räddningstjänst? Detta är några av frågorna som diskuterades på workshopen och frågor som räddningstjänsterna i Skåne har börjat arbeta med i projektet ”Tillämpad jämställdhet”.

Annons
 

Räddningstjänsten Syd och Skåne Nordväst har med Kommunförbundert Skåne som projektägare fått 1,5 milj kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för att undersöka och utveckla en jämställd medborgarservice i Skånes kommuner.
– Vi tror att tryggheten och säkerheten ökar för befolkningen genom att tillämpa jämställdhet i räddningstjänsten service, säger Gunilla Jansson, projektledare för Tillämpad jämställdhet i räddningstjänsten.
– Vi har ett kommunicerande uppdrag gentemot medborgarna, och vill få reda på mer om hur folk egentligen ser på oss, säger projektledaren Paavo Frick från räddningstjänsten i Landskrona.
– Förutom hur vi uppfattas kan diskussionerna också leda fram till vilka vi ska rekrytera i framtiden och så vidare, säger Paavo Frick.
Under våren genomförs även intervjuer med medborgare för att få svar på om räddningstjänsten bemötande och information är anpassad till båda könen. Arbetsledare i berörda räddningstjänster kommer att utbildas i jämställdhet.
Projektet ska resultera i att berörda räddningschefer och ansvariga politiker ska utveckla styrdokument så att räddningstjänstens verksamhet och service svarar upp emot båda könens villkor och behov.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser