Annons

Utvecklingsråd väcker heta känslor

Tonläget var högt och den stundande valrörelsen ryckte närmare när kommunfullmäktige debatterade det nyligen tillsatta ”Utvecklingsrådets” demokratiska legitimitet.
Bakgrunden till debatten var i en interpellation från Niklas Karlsson (S) i vilken han bland annat frågar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) vilket reglemente som rådet skall arbeta efter och hur anslaget på 500 000 kronor skall disponeras.
– Vi skickar i väg en halv miljon kronor på lösa boliner samtidigt som sparkrav läggs på de kommunala verksamheterna, konstaterade Niklas Karlsson medan Torkild Strandberg undvek att svara på frågorna och i stället betonade sin glädje över att ha fått kompetenta personer att ställa upp för Landskronas bästa.
– Kommunstyrelsen röstade för förslaget med röstsiffrorna åtta mot fem, så vad är problemet, frågade Torkild Strandberg retoriskt när Niklas Karlsson frågade varför kommunstyrelsen inte fick veta vilka kandidaterna till rådet var innan mötet.
– Om ledamöterna skulle utsättas för en omröstning i kommunstyrelsen så hade de inte ställt upp, menade Torkild Strandberg och poängterade att socialdemokraterna ändå varit emot rådet och därför var det inte lönt att fråga dem om namnen.
– Det skulle vara som att fråga en vegetarian vilken fläskkotlett som är den godaste, konstaterade han i en lätt raljerande ton.
Socialdemokraterna ville också veta varför endast Sverigedemokraterna informerades i förväg när de båda övriga partierna i Treklövern inte fick veta vilka personer som var aktuella inför kommunstyrelsens beslut.
– Jag ringde och frågade Torkild och fick då veta namnen, förklarade Stefan Olsson (SD) som inte har något emot att Treklövern kallas för en Fyrklöver.
– Vi gör det här för Landskronas bästa, poängterade han.
Socialdemokraterna ifrågasatte också rådets demokratiska legitimitet.
– I frågor som gäller Landskronas framtid är det viktigt att försöka nå breda lösningar som blir hållbara över tid och då krävs det politiskt ledarskap som vågar ta ansvar. Det vi nu upplever är mer vad Torkild Strandberg vill än arbete för kommunens bästa, betonade Niklas Karlsson och debatten om ”Utvecklingsrådets” demokratiska legitimitet lär fortsätta under den stundande valrörelsen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser