Annons

Privatiseringar inom omsorgen

Omsorgsnämnden ska varje år i samband med budget och flerårsplan upprätta en konkurrensutsättningsplan för sin verksamhet. Planen, som innefattar att Helsingborgsvägens äldreboende och Hemvården konkurrensutsätts under innevarande år, att ledsagare och kontaktpersoner prövas 2011, äldreboendet på Skiftesvägen samt ett nytt LSS-boende 2012 och LSS-boendet Kung Karl 2013, antogs med Socialdemokraternas muntliga reservation.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser