Annons

Lokal bankstyrelse återuppstår

Swedbank i Landskrona tillsätter en lokal bankstyrelse.
– En lokal styrelse ser jag som en mycket värdefull tillgång för banken, säger bankchef Per Skånberg på Swedbank i Landskrona.
I den nya organisationen som banken inrättade den 1 november i fjor gavs cheferna möjlighet att själva välja mellan lokal styrelse eller ej.
– För mig var det en självklarhet att inrätta en styrelse igen, säger Per Skånberg och framhåller vikten av den lokala förankringen.
– Dessutom får jag som bankchef med bankstyrelsen ett betydelsefullt utanförperspektiv på verksamheten, säger han och menar att det hela rimmar väl med sparbanksrörelsens rötter.

Bankstyrelsen kommer att bestå av Stefan Nilsson, ägare till XL-Bygg/A-trä, Pernilla Anderberg, statsvetare, verksam vid familjestartade företaget Huhnseal AB i Landskrona, Anja Engdahl-Molin, företagare på Hven samt Leif Persson, strategisk rådgivare i Hennes&Mauritz som är född och uppväxt i Landskrona. Efter många år på betydelsefulla poster, både nationellt och internationellt, inom klädvaruföretaget, har han åter bosatt sig i födelsestaden.
– Det var angeläget för mig få en jämn könsfördelning i styrelsen, avslutar Per Skånberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser