Annons

Utställning om Brödragemenskap

Med anledning av att Svenska Frimurare Orden firar 275 år och att S:t Johanneslogen i Landskrona högtidlighåller sin 55-årsdag kommande vecka  visas det nu en utställning på Stadsbiblioteket om det svenska frimureriet.
– Utställningen som just nu vandrar runt i Skåne kommer att vara uppställd åtminstone denna vecka, säger Kjell Rosberg, frimurare i Landskrona.
– Men eftersom att S:t Johanneslogen grundades den 5/5 1955 och att vi vid vår måndagsloge tänker att fira detta så hoppas jag att utställningen kan få vara kvar även nästa vecka.

Utöver att glänta på dörren till frimureriet hoppas Kjell att utställningen ska leda till att fler män, för det är vad det handlar, blir intresserade av att bli frimurarbröder framöver.
Detta är naturligtvis också ett led i vår rekrytering. Vi har redan nu flera unga män som blivit bröder och som uppskattar en stunds kontemplation och möjligheten att odla den egna insikten och bli en bättre medmänniska, avslutar Kjell Rosberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser