Annons

Privatisering till varje pris

Den borgerliga treklövern beslutade med stöd av Sverigedemokraterna att upprätta en plan för att privatisera verksamheter inom vuxenförvaltningen. Detta är något som upprör vuxennämndens vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– Vuxennämndens förslag till privatiseringar, med det tydliga syftet att metodiskt sälja ut kommunens gemensamma tillgångar, är både fel och oansvarigt. Förslaget är ett tydligt instrument för att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra ett ideologiskt systemskifte i kommunen, säger Jonas Esbjörnsson.

Vilka delar som kan komma att privatiseras ska nu arbetas fram.
– Det är svårt att konkurrensutsätta sådant som omfattar myndighetsutövning. Det som kan bli aktuellt är till exempel städ och vaktmästeri, säger nämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP).

Annons
 

Socialdemokraten hade hellre sett att beslut om privatiseringar togs i fullmäktige.
– Vi menar att nämnden själva inte ska avgöra när verksamhet av mer omfattande och principiell beskaffenhet ska privatiseras. Beslut av sådan karaktär ska alltid fattas av kommunfullmäktige, menar Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser