Annons

Ledare i Falcons belönas

Idrottsledaren Tomi Laamanen, IBK Landskrona belönas av Sparbanksstiftelsen Skåne med ett stipendium på 10 000 kronor
– Med våra stipendier vill vi uppmuntra de skånska idrottsledarna. De ideella ungdomsledarna gör ett fantastiskt arbete och deras insatser kan inte nog uppskattas sett ur ett samhällsperspektiv. Sparbanksrörelsen har alltså mycket gemensamt med idrottsrörelsen, förklarar Thomas Boström, vd i Sparbanksstiftelsen Skåne.

Det är tredje året i rad som Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut dessa stipendier till skånska idrottsledare. Stipendieformen instiftades i samband med Skånes Idrottsförbunds 100 års jubileum 2008 och är helt unik för landet. Ingen annanstans finns den här typen av stöd för idrottsledare.

Annons
 

Tomi Laamanen kommer att tilldelas stipendiet i samband med Skåneidrottens arrangemang Stora Ledardagen  i Lund den 2 maj, upplyser Thomas Boström.

Av stipendiesumman får idrottsledaren personligen 7 000 kronor. Till varje enskilt stipendium är dessutom knuten en utvecklingscheck på 3 000 kronor som tillfaller den förening som stipendiaten verkar i.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser