Annons

Barnen på Öster trivs och mår braMångfalden en bidragande orsak

I höstas genomförde Statens folkhälsoinstitut en landsomfattande kartläggning av alla elevers psykiska hälsa i grundskolans årskurs 6 och 9. Möjligen något överraskande, men inte desto mindre glädjande, hamnade Seminarieskolans sexor på sjunde plats i ”må-bra-toppen”.
– Nu är det inte enbart skolan som man tittat på utan även barnens fritid och familjesituation, säger skolans rektor Rolf Hammarlund som gläds åt resultatet.

Sammanlagt rör det sig om 90 672 elever i årskurs sex på 2 850 skolor som svarat på frågor om allt från allmäntillstånd, sinnesstämningar, välbefinnande, humör, fysiska aktiviteter, kompis- och familjerelationer till mobbing och pengar.
Psykosomatiska besvär såsom huvudvärk och magont är sällsynta på Seminarieskolan. Detsamma gäller för nedstämdhet och bristande välbefinnande samt problem som i övrigt påverkar vardagslivet.
– Jag är egentligen inte förvånad. Vi har väldigt välfungerande sexor i år, poängterar Rolf Hammarlund.

Annons
 

Även indikatorerna för koncentrationssvårigheter och mobbning visar låga tal på skolan.
Är det möjligtvis skolans årliga värdegrundsvecka, de så kallade ”Sempati-dagarna”, som ger resultat?
Någon analys av resultatet har vi inte gjort. Vi diskuterar ofta hur man ska vara mot varandra och sådant ger på sikt verkan.

På Seminarieskolan går 48 elever i årskurs 6 och när rektorn ska förklara hur många klasser dessa går i blir det invecklat.
– Jag vet egentligen inte om jag säga två eller tre. De träffas i olika konstellationer och ofta allihop tillsammans. Det gör att alla känner alla. Något som bidrar till trivseln, säger rektor och funderar vidare.
– Mångfalden! Den är bra här. Här finns elever från olika miljöer och kulturer med olika socioekonomiska förutsättningar, det skapar en bra skolmiljö helt enkelt, avslutar rektorn.

Resultaten av Folkhälsoinstitutets kartläggning är tänkta att ligga till grund för lokal diskussion på den enskilda skolan eller i den enskilda kommunen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser