Annons

Kritik mot Dammhagskolan

Skolinspektionen riktar kritik mot Dammhagskolan för att inte ha följt kraven gällande skolmåltid. Föräldrarna anmälde i oktober förra året att det gått för lång tid mellan måltiderna för en elev som lider av en kronisk sjukdom. Eleven är beroende av fasta mattider för att sjukdomen skall hålla under kontroll. Föräldrarna uppger att eleven vid ett tillfälle inte fick någon skolmåltid, vilket innebar att han fick någon mat på sju timmar.
Skolinspektionens utredning visar bland annat att informationen på skolan brustit och att föräldrarna inte blivit informerade vid schemaändringar som påverkar elevens mattider. Dessutom hade kökspersonalen inte informerats om elevens sjukdom. Skolinspektionen kritiserar Landskrona stad för att inte ha följt författningarnas krav avseende skolmåltid, men har inget att anmärka mot Landskrona stad avseende samarbete, klassrumsmiljö och rektors ansvar.
Landskrona stad ska senast den 30 april 2010 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser