Annons

Kraftig värdeökning på kommunal markBästa affären någonsin

Det stora markköpet av Svalöf Weibull för fem år sedan framstår allt mer som den bästa affären Landskrona stad någonsin gjort.
Förutom det faktum att kommunen nu äger marken runt staden så har de senaste årens kraftiga värdeökningen på jordbruksmark inneburit att värdet på den köpta marken ökat med i runda tal 45 miljoner kronor.
– Men värdeökningen är inte det viktigaste, viktigare är att vi nu har mark att bygga på och därmed utveckla staden, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson (S) som stötte på hårt motstånd från såväl Folkpartiet som Sverigedemokraterna och några av moderaterna när frågan skulle avgöras i fullmäktige.
– Heder åt de moderater som bröt partilinjen och rösta för köpet, i dag tror jag knappas att någon ångrar affären, poängterar Niklas Karlsson och tillägger att markköpet skapar handlingsfrihet för staden att växa.
– Köpet innebär att vi har möjlighet att planera för bland annat nya bostäder i attraktiva lägen utan att därför behöva ta Campingplatsen i anspråk, betonar Niklas Karlsson och tillägger att staden dessutom får in runt tre miljoner kronor årligen i arrende.
– Pengar som kan användas i den kommunala verksamheten.
Landskrona betalade totalt 95 miljoner kronor för 423 hektar mark som omger staden. I köpet ingick Säbyholms gård med 12 hektar mark som sålts vidare för drygt 14 miljoner kronor.
Dessutom har DSV köpt 34 hektar mark för 50 miljoner kronor, med option på ytterligare 11 hektar som ger staden runt 15 miljoner kronor till i kassan.
Det innebär att kommunen redan fått in runt 79 miljoner kronor av de 95 man betalade genom försäljning.
Kvar finns 373 hektar mark, med ett marknadsvärde på runt 110 miljoner kronor, att planera för bland annat bostäder.
– Med den prisökning som varit kan var och en räkna ut vad det skulle kosta att köpa marken i dag, om nu någon velat sälja mark som ökar så kraftigt i värde, konstaterar Niklas Karlsson och betonar det ansvar kommunen har som stor markägare.
– Det handlar inte bara om nya bostäder utan också att planera för ett hållbart, miljövänligt utnyttjande av jordarna. Som ägare kan kommunen nu styra över utvecklingen och det ser jag som mycket positivt, avslutar Niklas Karlsson.

Läs mer: Kommunalråd mot markköpet

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser