Annons

Dagsböter för smuggelcigg

Dom har meddelats mot två bröder i Landskrona som i sin butik sålt tobaksvaror utan svensk varningstext. Bröderna, födda ´78 respektive ´83, hävdade att de 1120 cigarretter plus rulltobak som togs i beslag vid husrannsakan i april förra året inte skulle säljas, utan användas inom familjen. För brott mot tobakslagen, brott mot tobaksskattelagen och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor döms de till vars 60 dagsböter.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser