Annons

Kollektivt båtägande i exklusiv klubbNytt företag vill satsa på marina i Sockerbrukshamnen

Malmöbaserade Club Nautic tar över driften av Bo01s småbåtshamn i Västra hamnen och högst troligt också den nya marinan som just påbörjats i den inre hamnbassängen i Landskrona.
Utöver själva driften av hamnarna kommer inom kort åtta motorbåtar med längder mellan 5,5 och 10 meter att läggas i vattnet i Malmö, säger företagets representant Markus Svensson.
Vi har tagit fram ett koncept på en exklusiv privat båtägarklubb. Medlemmar kan sen mot vissa poäng låna båtarna, förklarar Markus och menar att man därmed åtnjuter det fina med båtlivet utan att behöva bekymra sig om försäkringar, underhåll, båtplats eller rent av vinterförvaring.
– På sikt är tanken att vi öppnar upp detta även i Landskrona, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Göteborg. På så vis kan man utnyttja sin båtandel även där. Konceptet är nytt i Skandinavien och kanske rent av i Europa, menar motorbåtsentusiasten.
– Det handlar främst om så kallade daycrusiers men även mindre fiskebåtar på runt fem meter.

För tre veckor sedan uppvaktade Markus Svensson, Landskrona stads mark- och exploateringschef, Anders Folkar och berättade om sina idéer om båtklubb och möjligheter att utforma en marina. Tajmingen var uppenbart perfekt då den tilltänkta föreningen med boende på Nyhamn som skulle driva småbåtshamnen inte kom till stånd. I den första etappen av marinan är det den västra delen av Sockerbrukshamnen, alltså den som vetter mot Nyhamn som ska stå klar den 1 juni.

Annons
 

– Från bryggan nedanför husen lägger vi ut två pontonbryggor och gör plats för 38 båtar. Längst ut på bryggorna tillkommer grillplatser. Dessutom kommer ett flytande hamnkontor med servicefaciliteter som dusch och liknande att uppföras. Längs ”Lilly-kajen” skapas 10-15 gästbåtsplatser, säger Markus Svensson.
– Läget är unikt. Här seglar man praktiskt tagit in i hjärtat av Landskrona.
I första skedet byggs även en rejäl vågbrytare längs med det yttersta Nyhamnshuset och den så kallade Köpenhamnsklacken tas bort.
– Renoveringen av Kassakroken och resten av hamnen får sedan anstå till nästa år, säger Anders Folkar som då också hoppas att den bro som planeras mellan Nyhamn och Jönsaplan kan komma på plats samt ytterligare ett 70-tal båtplatser.
– Leverantören av flyttbryggorna är den samma som i Tuborg hamn och där finns även en liknande bro som vi kan tänka oss här. Man kan därmed säga att vi knyter ihop säcken för alla nostalgiker som reste Landskrona – Tuborg, avslutar Anders Folkar.
Den 8 april tar kommunstyrelsen beslut i frågan om Club Nautic får driva hamnen.


”Köpenhamnsklacken” är snart ett minne blott då hamninloppet ska breddas.


Skiss över hur det är tänkt att se ut i hamnbassängen nedanför Nyhamn. Båtägarena är sedan garanterade vinterförvaring ute i Lundåkrahamnen.


I första etappen är det den västra delen av Sockerbrukshamnen som görs i ordning för en marina. Club Nautic hyr sedan hamnen av Landskrona Stad på ett tvåårskontrakt – 210 000 kronor första året och 245 000 kronor andra året.
För att anskaffa hamnen med bryggor, klubbhus, etc räknar Anders Folkar med en anskaffningskostnad på 2,4 miljoner kronor.
Uppskattningsvis kommer en båtplats att kosta någonstans mellan 8000 -12 000 kronor årligen i den nya marinan, säger Anders Folkar och menar att det samtidigt är viktigt att stimulera gästbåtar.
-Vi har ett bra nätverk i Danmark och tror att vi kan locka många danskar hit, säger Markus Svensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser