Annons

Tvist om bilbidrag till Regeringsrätten

En pappa i Häljarp, vars son har stora svårigheter att gå, tar en tvist om bilbidrag till Regeringsrätten.
Enligt överklagandet tar det pappan hela dagen att förflytta pojken per buss till de regelbundna tandläkarbesöken och dessutom blir pojken, enligt pappan, hela tiden sämre i sin sjukdom.
Försäkringskassan beslutade i maj 2008 att pappan inte skulle få bilstöd i egenskap av förälder till barn med funktionsnedsättning.
Kassan motiverade beslutet med att sonen inte hade tillräckligt svårt att ta sig fram på egen hand och dessutom inte heller har tillräckligt svårt att åka med buss eller tåg för att det ska berättiga till bilstöd.
Beslutet överklagades till Länsrätten som gick på pappans linje och uppmanade Försäkringskassan att ompröva beslutet.
Kassan valde då att överklaga till Kammarrätten som gick på Försäkringskassans linje.
Nu vänder sig pappan till Regeringsrätten för ett avgörande.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser