Annons

Ökade vägbidrag

Tekniska nämnden har beslutat att öka bidraget för enskilda vägar inom Landskrona kommun. För de vägar som uppbär bidrag från Vägverket ökas det kommunala bidraget från 15 till 30 procent av det statliga, och för vägar utan bidrag fyrdubblas bidraget.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser