Annons

Drogtester till regeringen

Angående att den styrande Treklövern i Landskrona nu vänder sig till regeringen i ärendet kring drogtesterna på Sandåkerskolan, har den socialdemokratiska gruppen i Barn- och ungdomsnämnden lämnat in en reservation.
Två gånger har det konstaterats att drogtesterna av skolelever inte är lagliga, och nu begär man alltså ”överprövning” av detta hos regeringen, det tycker vi känns jättekonstigt, säger Eva Örtegren (S).
– Till regeringen kan man vända sig i ärenden kring vilka det råder fullständig politisk enighet, i annat fall ska frågan drivas inom respektive parti om man vill ha till stånd en ändring av regelverket, anser Eva.
Att på detta sätt bedriva ”civil olydnad” mot en statlig myndighet finner vi ytterst olämpligt, heter det bland annat i den inlämnade reservationen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser