Annons

Politisk oenighet och träta inför ny nämnd

Det rådde knappast någon enighet mellan Vuxennämndens båda block då ett inriktningsbeslut mot införandet av en ny socialnämnd i Landskrona skulle fattas. De fem socialdemokraterna, plus den politiske vilden Jan Hansveden, röstade mot förslaget men förlorade voteringen med 6-7.
– Vi borde haft en politisk diskussion om vad som ska rymmas inom denna nya nämnd. Att ta beslut om en socialnämnd och sedan fylla den med innehåll är fel, menar Vuxennämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).

Ordföranden Mattias Adolfsson (FP) menar att det är just ett inriktningsbeslut kring en samlad socialtjänst som tagits och att den politiska diskussionen kan börja nu.
– Vi har inget emot en socialnämnd men vill inte låsa in oss i ett hörn. Vi ville ha en bred diskussion innan valet, detta ska inte behöva bli en valfråga, säger Esbjörnsson.
Ordförande Adolfsson menar att ett familjeperspektiv ska råda och att sekretessregler är enklare att följa i en nämnd.
– Varför så bråttom?, undrar Esbjörnsson.
– Det finns ingen deadline, kontrar Adolfsson.
– I så fall vill jag bara beklaga Landskronaborna för det skyttegravskrig vi hamnat i nu. Försök till koncensuslösningar saknas i hela kommunen, inte bara i Vuxennämnden, dundrar Esbjörnsson.
– Egentligen har vi inte så olika uppfattningar, det gäller bara formalia, menar Adolfsson.
– Vi har olika syn på demokrati, menar socialdemokraten.
– Demokrati betyder folkstyre, och vi är folkvalda. Sen kan det se lite olika ut i olika partier, allt behöver inte vara som hos socialdemokraterna, blir ordförandens sista ord i diskussionen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser