Annons

Helhetsgrepp kring miljön

Miljöförvaltningen har inlett diskussioner med Länsstyrelsen för att ta ett helhetsgrepp kring miljön i Landskrona.
– Insatser har gjorts för att begränsa utsläppen, men det räcker inte, menar miljöchef Högni Hansson.
De årliga mätningarna visar att medelvärdena för bly och kadmium under 2009 är de lägsta sedan mätningarna började 1988.
Men om man jämför resultaten av mätningarna av bly från 1988 så är halterna i samma nivå eller något högre under de senaste åren, konstateras i den senaste mättningen och här påpekas också att värdena ligger på samma nivå tyder på att de utsläppsbegränsande åtgärder som industrin dittills hade vidtagit inte varit tillräckliga för att ge ett minskat blynedfall.
Den kraftigt sänkta blyhalten 2009 kan dock utgöra ett trendbrott. Om sänkningen är tillfällig eller bestående får kommande mätningar utvisa, heter det vidare i rapporten och nu vill Miljöförvaltningen undersöka detta i samarbete med Länsstyrelsen.
Bakom utsläppen av bly i luften ligger huvudsakligen två företag.
Befesa Scandust som återvinner ämnen ur rökgasstoft och andra avfall från stålverk som tillverkar rostfritt stål.
Boliden Bergsöe som varje år tar emot runt 70 000 ton uttjänta blybatterier från hela Norden och varje år återvinner och producerar företaget ungefär 50 000 ton bly och 1 200 ton tenn.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser