Annons

Nämnd gör tummen ner för byggplanerM och SD splittrade

Planerna att bygga seniorboende på Lägerplatsen intill Exercisfältet splittrar såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna.
När byggnadsnämnden beslutade att skicka ut planerna på samråd så röstade Lars-Göran Lindskog (M) för Socialdemokraternas reservation.
När miljönämnden tog ställning till förslaget gjorde en oenig nämnd tummen ner för planerna.
Peder Weibull (M) gjorde gemensam sak med Boric Zvonko, Roger Bengtsson och Mona Andersson, samtliga SD och röstade för ordförande Karina Perssons (MP) avslagsyrkande.
En bebyggelse enligt förslaget till detaljplan kommer att utgöra en barriär mellan Granet och Exercisfältet, konstaterar Karina Persson och ansluter sig därmed till Socialdemokraternas avslagsyrkande i byggnadsnämnden.
– I gällande detaljplan anges att Lägerplatsen liksom Granet skall användas som park. Det betonas att Granet kommer att utgöra en länk mellan Citadellets grönområden och Exercisfältet, understryker Karina Persson och poängterar att grundtanken varit ett grönt bälte i och kring staden.
Det ska vara möjligt att gå från centrum via parker och grönområden till stadens norra rand och vidare i en båge söderut längs tätortens östra kant förbi järnvägsstationen ner mot Örja ungefär, påpekar Karina Persson.

Enligt planen handlar det om 31 lägenheter för så kallat 55+ boende och de fyra byggnaderna får vara i tre våningar med en indragen fjärde våning med en total höjd på 14 meter.
Det är klart att vi behöver bygga för den gruppen men varför inte titta på möjligheterna vi har vid Säbyvång, poängterade Roy Wernberg, (S) när byggnadsnämnden behandlade frågan.
Bebyggelse på Lägerplatsen skulle ta bort en del av helhetsintrycket och bryta den gröna linjen, poängterade Roy Wernberg som nu fått stöd av miljönämnden för sina synpunkter. Planförslaget är nu ute på remissrunda innan det är dags för kommunfullmäktige att ta ställning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser