Annons

Hamnbotten dammsugs

Mudderverket dammsuger hamnbotten så att måttangivelserna på sjökorten stämmer. Under de dryga 20 år som gått sedan hamnen senast muddrades har djupet blivit mindre och nu skall några decimeter muddras bort, totalt handlar det om 59 000 kubikmeter muddermassor.
Mudderverket suger upp massorna från botten och tömmer sedan dessa i en specialgjord bassäng hos LSR.
Samtidigt kommer de två fyrarna vid hamninloppet ersätts av en modern typ av fyrar med vipparm för att öka säkerheten vid en eventuell påsegling.
Samtidigt ökas bredden mellan fyrarna, ett krav från Transportstyrelsen som riktat kritik mot de gamla fyrarna och säkerheten i hamnen.
Verket ansåg vidare att risken för olyckor var för stor och varnade samtidigt för att fartyg riskerade gå på grund i hamnen eftersom måtten på sjökorten inte stämde.
På grund av att sedimentering och utjämning av slänter i hamnen, har säkerhetsmarginalerna för manövrering av fartyg minskat.
Muddringen och de nya fyrarna beräknas kosta staden sju miljoner kronor och för att få tillbaka pengarna höjs arrendet för hamnen med 700 000 kronor på årsbasis.
Åtgärderna underlättar samtidigt för Öresundsvarvet att utvecklas och ta emot större fartyg för underhållsarbete.
Varvet har tidigare i år tagit över Landskronavarvets faciliteter på Varvsudden och avsikten är att utöka varvets dockningskapacitet för att kunna ta emot fler och större fartyg i framtiden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser