Annons

Rapport från Röda Korsets årsstämma

Landskronabygdens röda korskrets har hållit årsstämma  den 8 mars under ordförandeskap av Barbro Boström. Barbro inledde med att inbjuda alla medlemmar till rådslag den 22 mars med anledning av den pågående debatten om ordförandes arvode.

Ur verksamhetsberättelsen kan man bland annat utläsa att Röda Korset i Landskrona under 2009 skänkt närmare 350 000 kr till olika insamlingar.

Annons
 

På mötet delades det ut s.k. förtjänstmärke, som är en särskild Röda Korsutmärkelse till förtjänta medlemmar och medarbetare till Barbro Boström, ordförande, Lilian Lundin, Kupan, Hans Schönbeck, IT-ansvarig, Margareta Robinsson, revisor, Britt Marie Bergling, insamlingsansvarig och Kerstin Sjöstrand, Loppis. Fessutom fick Barbro Boström mottaga förtjänstplakett.

Styrelsen avtackades och till nya styrelseledamöter valdes Karin Witzell Persson, Kristina Härfstrand, samt Sylva Rampe. Till ersättare valdes Birgitta Hjalmarsson och Birgitta Elf.

Ewa Winqvist berättade att det finns platser kvar i Första Hjälpen kursen som går 26/4 och 3/5 samt kursen i barnolycksfall 6/4 och 13/4.

Roger Gustavsson annonserade att Röda Korset kommer att anordna en konsert i Sofia Albertina Kyrka den 11 maj till förmån för Haiti. Insamling till Haiti har hittills i år från Landskrona inbringat 61 294 kr. Men mera behövs, underströk Roger.

Därefter berättade Maria Colberger om projektet ”Gamla tanter bakar gamla recept”. Elsie Håkansson var med och lät mötesdeltagarna smaka av himmelskt goda småkakor.

Till mötet som hölls på Församlingshemmet i Landskrona hade ca 30 medlemmar kommit.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser