Annons

Beslut kring Strandpaviljongen dröjerRekordmånga frågor avgjordes i Kommunstyrelsen

Gnisslar det i treklöverns samarbete?
Frågan kan tyckas berättigad efter torsdagens kommunstyrelsemöte som till en början omfattade hela 49 punkter. Frågan om vem som ska överta Strand lyftes emellertid bort från dagordningen utan motivering.
– Tydligen finns det ingen enighet i frågan inom den borgerliga gruppen, säger Niklas Karlsson (S). Klart är dock att servicekontoret förordat Fredrik Andersson som idag driver Dannys Corner.
Det är vårt förslag men jag vet inte varför ärendet blev utlyft, säger Per-Olov Karlsson, förvaltningschefen på Landskrona stads servicekontor.
– Det fanns för många frågor kring sakinnehållet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg och förklarar att man var eniga inom treklövern att lyfta ut ärendet. Att det rör sig om en grannlaga uppgift att lösa för för kommunstyrelsen är uppenbart då ledamoten Mats Wilhelmsson (FP) är en av de som gjort en ansökan om att driva Strand i framtiden.

De senaste dagarnas diskussionsämne om ett Utvecklingsråd som rådgivande organ till Kommunstyrelsen klubbades också igenom, dock i frånvaro av det moderata kommunalrådet Cecilia Brorsson som hastigt insjuknat.
– Utvecklingsrådet är en främmande fågel i den demokratiska kommunala organisationen, sa Cecilia till Direkten kvällen innan mötet och medgav samtidigt att hon inte varit med på resan när förslaget arbetats fram.
– Vi får ge det en chans, ansåg hon och lät bara halvt övertygad.
– Det vore exempelvis bra med en jämnare könsfördelning i rådet. När det kommer till problemlösningar skickas oftast äldre män fram, tyvärr, poängterade Cecilia men trodde mycket riktigt att förslaget skulle antas.
Socialdemokraterna som ville återremitera ärendet lämnade in ett särskilt yttrande.
Vi vill se ett tydligt regelverk för rådet. Och hur får pengarna användas?, undrar Niklas Karlsson.

I frågan om ”Landskronas Vägval” valde socialdemokraterna att lämna in ett ändringsyrkande.
– Att bygga på nuvarande campingplatsen ställer vi oss inte bakom, säger Niklas Karlsson som vill se ett samlat grepp på hela rekreationsområdet.
– Som förslaget ligger, med en flytt av campingen, försvinner stora delar av den allmänna marken i Lill-Olas och det kan vi inte acceptera i dagsläget. Just campingen vill inte heller Miljöpartiet bebygga.
– Däremot kan vi tänka oss bebyggelse öster om Erikstorpsvägen, säger Kjell Schöld (MP).

Att det skulle gnissla i samarbetet är inte Torkild Strandbergs uppfattning.
Vi är tre självständiga partier och inte alltid 100 procent överens i alla frågor.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser