Annons

Årsmöte hos pistolklubben

Landskrona Pistolklubb höll årsmötet höll den 19 februari i Plantans utmärkta lokaler med 30 medlemmar närvarande. Klubben hade vid årsskiftet 155 medlemmar.

Ordföranden Björn Svensson hälsade alla medlemmar välkomna och valdes att leda mötet. Detta inleddes med en tyst minut för en avliden medlem. Vid de sedvanliga förhandlingarna godkände mötet styrelsens förvaltning och beviljade ansvarsfrihet för 2009. Klubbens medlemsavgifter kommer att vara oförändrade under 2011 utom för vissa juniorer som skall tävla.

Styrelsen får följande utseende under 2010 efter val och konstituerande möte:
Ordförande Björn Svensson, vice ordförande Ulf Lundgren, sekreterare Björn Persson, kassör Leif Kulander, tävlingssekreterare Per Engström, materialförvaltare Göran Andersson och suppleanter Lars Hansson, Sten-Åke Faxemo samt Willard Westerlund. Som revisorer omvaldes Jan E. Swenson och Lars Truedsson.

Klubben arrangerade under året 29 interna tävlingar, en kretsfältskjutning samt en kretsbantävling. Många medlemmar deltar även i andra kretstävlingar, SM, Hemortens banor, uppfyller fordringarna för medaljer samt deltar i serieskjutningar. A-laget blev sexa i div 1 och B- resp C-lagen treor i div 2B och div 3B i banskjutning. I fältskjutning deltog klubben med ett lag och blev sexa i div 1. Priser för dessa aktiviteter delades ut under applåder.

Årets skytt blev Björn Svensson där övriga nominerade var Per Engström och Håkan Ohlsson. Håkan blev också klubbmästare i banskytte och sportpistol medan Tommy Thunberg blev klubbmästare i fältskytte. Egon Rönne blev bäst på svartkrutsvapen.

Efter mötet samlades deltagarna till landgång och kaka under gemytliga former.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser