Annons

”Framtidens utmaningar löses inte med gårdagens företrädare” Socialdemokraterna vill se bredare lösningar

Lägg det politiska käbblet åt sidan, ni har mycket större uppgifter att ta er an, var budskapet till ansvariga lokalpolitiker från Landskronabördige professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, när han nyligen inledde föreläsningsserien ”Landskrona i tiden”.

Obeaktat professorns uppmaning fortsätter politikerna att träta detta valår.
Kommunalråd Niklas Karlsson (S) var exempelvis besviken i samband med presentationen av ”Landskronas Vägval” då man inte involverat socialdemokraterna i arbetet med utvecklingsprojektet. En bredare lösning påkallades.
– Ska man göra långsiktigt hållbara utvecklingsprojekt så måste man även involvera oss i det. Exempelvis när vi presenterade Landskrona 2000+, då hade samtliga tre kommunalråden undertecknat dokumentet.

– Så typiskt att bara titta till formalia och inte till innehåll, kontrade Torkild Strandberg (FP) och åter är visan densamma när tankarna om ett Utvecklingsråd nu presenterats.
– Det finns 49 ärenden på cirka 1600 sidor att läsa in till kommunstyrelsemötet på torsdag (läs idag). Till detta kommer ytterligare fyra rapporter som kommer på bordet, säger Niklas och visar upp luntan han har fem dagar på sig att bilda sig en uppfattning om.
– Det är fullständigt orimligt. Mitt i detta ligger ett förslag om ett Utvecklingsråd utan tydliga direktiv till en kostnad av en halv miljon kronor. Det har man tydligen råd med samtidigt som det skärs i andra verksamheter. Det känns faktiskt som Torkild Strandbergs privata diskussionsklubb, säger Niklas och är kritisk till utformningen och hanteringen.

Karin Rudebeck, Leif Edvinsson och Jan Sturesson som föreslås ingå i rådet känner Niklas överhuvudtaget inte till. Däremot är Allan Karlsson och Börje Andersson välbekanta.
– Att vi ska lösa framtidens utmaningar med gårdagens företrädare tror jag inte på. Jag tycker att ett råd i sig är en god idé men den bör involvera fler människor. Detta är en angelägenhet för alla Landskronabor.
Som en kommentar till Tapios uppmaning säger Niklas;
– Vi får ju inga inbjudningar från de styrande. Dock ska jag ta med mig detta i framtiden och hamnar vi i majoritet så ska vi ge möjlighet till breda lösningar, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser