Annons

Föreningen Norden höll årsmöte

Föreningen Norden i Landskrona höll årsmöte den 3 mars på biblioteket i närvaro av 57 medlemmar. Mötet inleddes med minnesord och en tyst stund för årets bortgångna medlemmar.
Carin Reinhold-Asp omvaldes som ordförande.
Det blev byte på vice ordförandeposten, eftersom Berit Adrielsson avböjt omval. Per Sima valdes till ny vice ordförande och Karin Eggers nyvaldes som ledamot medan Berit Adrielsson och Barbro Hindemith omvaldes som ledamöter.
Karl-Erik Kinberg nyvaldes som ersättare.
Annika Lijengren (representant för Stadsbiblioteket) nyvaldes som ersättare.
Ingvar Hansson avgick som sekreterare efter 8 års verksamhet.
Ingemar Ekström avgick som ersättare.
Glumslövs folkdansgille framförde Värmlänningarna i Föreningen Norden-tappning. Ingvar Hansson och Palle Påander berättade på ett sakligt och trevligt sätt varför och hur Föreningen Norden i Landskrona bildades för 70 år sedan. Mötet avslutades med festligt samkväm.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser