Annons

Camping och golfbana flyttas till förmån för attraktiva bostäderEtt modernt Borstahusen ska rädda Landskrona

Flytta såväl camping som stadshus, skapa en ny modern stadsdel i norra Borstahusen, men bebygg även Husarspetsen, Säbyholm och Skeppsbrokajen med minst 1500 kustnära attraktiva bostäder. Det var några av de väsentligaste punkterna i det omfattande handlingsprogram för att vända Landskronas utveckling som presenterades på onsdagen.

– Det är allvar nu, sa Torkild Strandberg med eftertryck när han hälsade stora delar av stadens ledande politiker, höga tjänstemän samt ett flertal företagsledare välkomna till stadsdirektören Peter Billquists presentation av utredningen som menar att Landskrona står inför ett vägval.
Jag vill inte om 20 år stå inför våra barn om de då undrar varför vi inget gjorde, med dom orden hoppades kommunstyrelsens ordförande att förmiddagen skulle bli såväl intressant som historisk.

Annons
 

Stadsdirektören själv menade att det skulle bli en resa från moll till dur.
– Det handlar om cirkelrörelser, sa han och syftade på att om den neråtgående spiralen vändes till en uppåtgående så skulle mycket vara löst. Kontentan är att attraktiva bostäder löser tidigare missade strukturomvandlingar inom näringsliv där det idag råder obalans mellan branscher. Befolknings- och åldersstruktur men även utbildnings- och inkomstnivå är också sådant som kommer att påverkas.

Stadsdelen Öster avhandlades och här är strukturella åtgärder nödvändiga menar Peter Billquist.
– Det måste till krafttag som ändrar i fundamentet, ansåg han och föreslog att ett par hundra hyresrätter omvandlas till bostadsrätter samt att ”de värsta råttbona rivs”.
Samtidigt förde stadsdirektören ett resonemang om att stadshuset flyttades till nuvarande Gullstrandskolan så kunde gymnasisterna istället hamna på Öster och varför inte på GA-skolan.
När det gäller förändringar i upplåtelseformer så har detta prövats utan framgång.
– Vi har försökt men det finns inte köpare. De som köper vill tjäna pengar på sina bostadsrätter och Öster har inte den attraktionskraften, ansåg Landskronahems VD Göran Jingborg.

Startmotorn i projektet och den första etappen innefattar en flyttning av campingen norrut, in i Lill-Olas samtidigt som golfbanan söder om Erikstorpsvägen också flyttas. Istället skapas ett nytt modernt fritidscenter kring nuvarande stugbyn samtidigt som man öppnar upp en möjlighet till 800 bostäder. Bengt Westerberg som nyligen förlängde sitt avtal med kommunen om campingen är positiv till idéerna.
– Det är ett spännande förslag, anser han.

Se även vårt bildextra.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser