Annons

S-protest mot svag lönepolicy

Socialdemokraterna i Landskronas Barn- och ungdomsnämnd reserverade sig mot nämndens remissvar på förslaget till ny lönepolicy gällande inom Landskrona stad.
– Vi tycker det är en för svag policy utan visioner, en tjänstemannaprodukt, säger nämndens andre viceordförande Eva Örtegren (S). I den socialdemokratiska gruppens särskilda yttrande säger man bland annat att kvinnor fortfarande får lägre lön än män för likvärdigt arbete, och att det därför måste poängteras att arbete med människor är lika mycket värt som ”ansvar för materiella resurser”.
– I skrivningen står detta före ”ansvar för människor”, noterar Eva Örtegren och menar att något som kan verka slumpartat kanske ändå kan vara symptomatiskt.
Det måste på alla sätt lyftas fram att detta arbete är viktigt, menar hon.
Vidare saknar hon och de övriga socialdemokraterna i nämnden utbildningens och kompetensutvecklingens påverkan på lönen.
– Dessutom påpekar vi att den närmaste chefen ska ha ansvaret för den anställdes lönesättning. Det står att förvaltningschefen får delegera detta, men vi menar att han eller hon måste göra det. Om närmaste chef är uppbunden av påbud från chefer i högre led är hela systemet med individuell lönesättning och individuella lönesamtal utan värde, avslutar Eva Örtegren.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser