Annons

Underskott och nya förskoleavdelningar

Barn- och utbildningsnämnden i Landskrona redovisade vid sitt senaste sammanträde under punkten ”bokslut 2009” följande siffror. Nämnden redovisar totalt ett underskott på 2 743 000, vilket är ett något bättre resultat än senaste månadsprognosen, per 2009-10-31, som pekade på ett underskott med 3 500 000.

Resultatet är 0,4 % ifrån att nå en budget i balans. Liksom tidigare år uppvisar dock verksamheterna stora skillnader i det redovisade resultatet.

Annons
 

Investeringsbudgeten för 2009 var på 4 141 000. Denna blev inte fullt utnyttjad 2009, utan visar på ett överskott med 177 000. Anledningen till överskottet var att nya verksamheter kom igång sent på året och därför kunde inte alla medel utnyttjas innan årsskiftet. Förvaltningen kommer därför till Kommunstyrelsen att hemställa om att överföra resterande investeringsanslag till 2010. Dessa skall då användas till nystartsbidrag till nya förskoleavdelningar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser