Annons

Kör försiktigt!

Det är stora trafikproblem att väntar på grund av snöoväder just som sportlovet startar och många tänker ta bilen upp till fjällen.

Vägverket räknar med omfattande trafikproblem i norra Götaland och södra Svealand till följd av det snöoväder som nu drar in över landet. En klass 2- varning har utfärdats av SMHI på grund av de problem som ovädret väntas orsaka under lördagen. Det innebär stor risk för drivbildning och att både personbilar och lastbilar kan fastna på vägarna. I samband med sportlovsfirande väntas också mycket trafik vara i rörelse till och från fjällvärlden, och de som befinner sig på vägarna uppmanas vara extra försiktiga.

Annons
 

Vägverket har närmare 2 000 plogbilar som är beredda att ploga och halkbekämpa vägarna i Götaland och Svealand. Av de finns cirka 300 i Skåne. Vägverkets trafikledningscentraler och kundtjänster har tagit in extra personal. De stora vägarna har saltats i förebyggande syfte. Vid kraftiga snöoväder prioriterar Vägverket de stora vägarna med mycket trafik, som Europavägarna och de stora riksvägarna. Vägverkets råd till allmänheten vid snöoväder är att undvika att bege sig ut på vägarna om man inte måste och att hålla sig uppdaterad via Vägverkets hemsida, www.vv.se.

Följ väder och väglagsinformation i TV, radio samt text-tv. Trafikanter som beger sig ut bör förbereda sig genom att ha med varma kläder och utrustning som isskrapor, spolarvätska, bogserlina, startkablar, reflexväst samt spade i bilen.

Frågor från allmänheten hänvisas till Vägverkets Kundtjänst för Väg och Trafikfrågor, 0771-24 24 24

När kommer plogbilen?
Se Vägverkets plogbilskarta

Som sagt kör försiktigt och skicka oss gärna en hälsning från fjällen eller Alperna under vecka 8.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser