Annons

Kasernplan avgiftsbeläggs

Parkeringen på Kasernplan har länge setts som en frizon dit lapplisor inte sökt sig då denna varit avgiftsfri. Nu har trycket på parkeringen ökat och vid senaste fullmäktige beslutades det om att avgiftsbelägga halva parkeringen. För att skapa tydlighet kommer nivån att bli densamma som på ”Gamla Flickskolans parkering” på kvarteret Jäntan. Det innebär en avgift på två kronor de två första timmarna och därefter 10 kr./tim. Den andra delen som kommer att förbli gratis, får en 24-timmars begränsning. Även Jönsaplan avgiftsbeläggs med 5kr/tim. Samma summa blir det på Skeppsbron och på Nyhamn så snart byggnationen är avklarad. För att i framtiden tillgodose Venresenärer kommer det söder om Österleden att skapas en grusparkering som blir avgiftsfri. Om detta var politikerna överens.

Protesterna kom istället vid upplåtelse av allmän platsmark. Sverigedemokraternas Stefan Olsson kallade de föreslagna höjningarna av taxor för så kallad gatuverksamhet för ”horribla” och yrkade på en ändring när kommunfullmäktige skulle fatta beslut i frågan.
– Höjningarna hotar att skrämma iväg små näringsidkare från Landskrona. Vad föranleder att vi ska införa dessa?, undrade han och la fram egna förslag som konsekvent låg under kommunstyrelsens. Tekniska nämndens ordförande Björn O Persson (M) svarade att Landskrona legat väldigt lågt med taxorna i förhållande till andra kommuner och att höjningarna därmed var befogade. Stefan Olsson menade att det ändå var frågan om chockhöjningar och förordade i så fall successiva ökningar av taxorna. Ärendet gick till votering där kommunstyrelsens förslag till nya taxor vann med röstsiffrorna 39-11.

Annons
 

Som exempel på höjningar kan nämnas: julgransförsäljning – avgiften ökas från 997 kronor till 2000, uteservering under sommarsäsong – 83 kronor per kvadratmeter blir 120, nöjesarrangemang av kommersiell art höjs från 580 kronor per dag till 1000 kronor och så kallade ”gatupratare”, där det tidigare inte funnits någon taxa, kommer att kosta 500 kronor per år.

Höjningarna är tänkta att införas den 1 april.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser