Annons

Försäkringskassan krävde tillbaka 431 946 kronor

”Försäkringskassan har beslutat att du ska betala tillbaka 431 946 kronor som du har fått för mycket i livränta för tiden januari 2004 till och med oktober 2009.” Så inleddes brevet från Försäkringskassan som damp ner hos en 59-årig Landskronabo strax före jul.

Den följande formuleringen, ”Betala senast den 18 januari 2010. Om du inte betalar skulden i tid måste du betala dröjsmålsränta som för närvarande är 8,5 procent” kan inte heller ha varit ägnad att stärka julefriden. Mannen har tidigare jobbat som byggnadsarbetare och uppburit livränta sedan januari 1989 till följd av den inkomstförlust han drabbades av när han tvingades byta arbete på grund av arbetsskada.

Annons
 

Försäkringskassan har nu kontrollerat inkomstförhållandena hos en rad personer med livränta, bland annat den 59-årige Landskronabon. Myndigheten anger att mannens löneutveckling sedan inkomståret 2003 varit minst en tjugondel av aktuell inkomst i det arbetet han hade innan skadan. ”Du har därför haft inkomster som varit väsentligt högre än vad du skulle ha uppnått om du inte blivit skadad. Försäkringskassan gör bedömningen att du inte fullgjort din uppgifts- och anmälningsskyldighet och du är återbetalningsskyldig för det felaktigt utbetalda beloppet”, konstaterar man.
– Livräntan är en kompensation för ett lönebortfall och uppbär man en sådan så vet man också att man har en skyldighet att anmäla när man får ökade inkomster, säger Peter Fausö, chef för Försäkringskassans enhet för kontroll & återkrav i Skåne.

Men är det inte lite väl hårt att kräva att återbetalning ska ske inom en månad?
– Riktlinjerna är alltid att kontakta oss för att diskutera den uppkomna situationen. Det går i regel att lösa med ett avbetalningsplan.

Jakten på bidragsfusk fortgår inom Försäkringskassan.
– Det kommer att bli fler riktade kontrollinsatser under 2010, avslutar Peter Fausö.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser