Annons

Ridklubb i penningknipaFår uppskov med amortering

Viarps kör- och ridklubb har på grund av dålig likviditet gjort en framställan om amorteringsfrihet under två år till Landskronas fritids- och kulturförvaltning. Landskrona stad har ända sedan 1997 haft borgensansvar för lån upptagna av klubben. Viarp har under åren amorterat ner sina lån med cirka 600 000 kronor och i bokslutet för 2008 uppgick föreningens låneskuld, där kommunal borgen föreligger, till 2,5 miljoner kronor. Men efter dålig lönsamhet under fjolåret söker man nu alltså amorteringsfrihet.
– Vår ekonomi går väl plus minus noll, säger ridhuschefen Susanne Johannesson.
– Medlemmarna betalar in sina avgifter två gånger om året, och just då finns ju pengarna, men vi behöver amorteringsfriheten för att inte hela tiden hamna i likviditetsproblem, berättar hon.
– Vi behöver den bufferten.

När ärendet behandlades i fritidsnämnden förra året beslutades det att föreslå kommunstyrelsen att bevilja föreningen inte två, utan ett, års amorteringsfrihet. Detta med villkoret att en plan för hur föreningen ska uppnå positivt resultat presenterades.

Annons
 

Stadsledningskontoret i Landskrona gjorde bedömningen att såväl verksamheten som ekonomin inom klubben ”är i behov av en genomgripande genomgång för att på så sätt komma till rätta med både intäkter och kostnader” och bantade amorteringsfriheten ytterligare, till att endast gälla till och med september 2010.
– Det är ett stort åtagande vi har gjort och det ligger i vårt intresse att hjälpa föreningen på fötter, säger Per-Mikael Svensson, ekonomichef i Landskrona stad.

Fritids- och kulturförvaltningen fick också i uppdrag att begära in mera detaljerat redovisningsmaterial med budget från föreningen.
– Detta är något vi jobbar febrilt med hela tiden, säger Susanne Johannesson.
– Vi visar upp vår fina verksamhet och planerar och budgeterar ständigt för framtiden.
– Klubben är inte på fallrepet och vi gör allt för att få det att fungera, men det skulle vara skönt att slippa magknipet varje gång lånen ska amorteras.

LANDSKRONAS BORGENSÅTAGANDE
Landskrona stads största borgensåtagande ligger inom de kommunala bolagen Landskronahem AB, LSR, Ventrafiken, Marknär AB och Landskrona Stugby- och camping AB. Här rör det sig om förpliktelse på över 1 miljard 250 miljoner kronor.
Till föreningslivet finns borgensåtagande på i runda svängar 26 miljoner kronor.
De största här är Folkets Hus 11 miljoner, Borstahusens museiförening 4 miljoner, Korpen Landskrona motionsförening 3,5 miljoner, Tallstugans folketshusförening 1,4 miljoner samt Tågarpsortens Ryttarförening 1 miljon. Summorna är per den siste december 2008.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser