Annons

Plus 61 miljoner för Landskrona

Trots rådande lågkonjunktur med låg tillväxt av skatteintäkter kan Landskrona stad redovisa ett plus på hela 61 miljoner kronor för 2009. Resultatet för de affärsdrivande verksamheterna slutar på ett plus om 5 mnkr, vilket innebär det att det kvarvarande resultatet för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 56 mnkr.
En mer genomgående analys av Landskrona stads bokslut för 2009 kommer att ske i samband med att kommunstyrelsen behandlar Landskrona stads årsredovisning för 2009, säger Per-Mikael Svensson, Landskrona stads ekonomichef.
Trots det goda resultatet är det inga resurser som med automatik kan föras över till verksamheterna eftersom flera poster som bidrar till det goda resultatet inte är bestående. Det är också så att 2011 ser ut att bli ett riktigt tufft år för kommunsektorn i största allmänhet. Därför måste vi även framöver effektivisera våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Landskrona stad konsumerat mer pengar i den löpande verksamheten än vad som kommit in via skatter och generella statsbidrag. Ett positivt finansnetto på 89 mnkr, uppväger detta, där 33 mnkr av dessa avser återställning från 2008 års nedskrivning, förklarar Per-Mikael Svensson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser