Annons

S vill driva en aktiv jobbpolitik

Socialdemokraterna i Landskronas Vuxennämnd har lagt ett förslag innehållande elva så kallade ”att-satser”, syftande till en aktiv jobbpolitik och tillväxt i välfärden.
Den senaste statistiken från arbetsförmedlingen talar om 1720 öppet arbetslösa personer i Landskrona. Det är dags att vi i nämnden tar det ansvaret vi fått av kommunen när det gäller att ta hand om arbetsmarknaden på allvar, säger nämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).

Trots att arbetsmarknadspolitiken i huvudsak är en nationell fråga finns det enligt Esbjörnsson en hel del man kan göra på den kommunala nivån.
– Turistnäringen är till exempel en framtidsbransch där många nya jobb kan skapas framöver, säger han som också vill att Landskrona ska utreda möjligheterna med en snabbfärja till Köpenhamn, via Ven.

Annons
 

En annan föreslagen satsning för att möta arbetslösheten är att samordna de som arbetar med arbetslösa under ett tak i projektet ”Bryggan”.
Arbetsförmedlingen, komvux, näringslivet, försäkringskassan, kommunen och de fackliga organisationerna behöver samarbeta, idag spretar det på olika håll, menar han.
Vi måste också bli bättre på att söka EU-medel, kommunen kan inte lösa hela sysselsättningen och näringslivet måste också integreras i detta.
– De arbetslösa måste få komma ut i arbete, dels för det egna människovärdet och dels för att det gynnar välfärden, avslutar Esbjörnsson och hoppas på breda överenskommelser och rent av blocköverskridande för att klara den viktiga frågan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser