Annons

Var går gränsen mellan strandnära och kustnära?

En av de lite snabbt hanterade frågorna vid måndagens sammanträde i kommunfullmäktige var den om skillnaden mellan ”strandnära” och ”kustnära”. Den korta diskussionen var dock inte utan sina poänger. Det hela började med en så kallad enkel fråga, ställd till kommunalrådet Torkild Strandberg från socialdemokraten Roy Wernberg. S-företrädaren ville veta skillnaden mellan de båda begreppen, få reda på vilket av dem som var utgångspunkten när det gäller nybyggnation av attraktiva bostäder inom kommunen samt att Torkild skulle redogöra för var gränsen mellan det strandnära och det kustnära i verkligheten går.
Det är stor vidd på frågorna ikväll, och den här har närmast filosofiska proportioner, inledde Torkild Strandberg (FP) sitt svar. Han berättade att han tagit sig en allvarlig funderare över frågeställningen och också tagit hjälp av tjänstemännen och fått dessa att klia sig i huvudena.
Kanske är det en fråga om avstånd, försökte han och inledde en harrang om vad som kan anses som normalt promenadavstånd för ”genomsnittsmänniskan, någon mer atletisk än kommunalrådet själv och en äldre person med rollator”. Hans slutsats blev att hela Landskrona är kustnära, men att strandnära är ännu närmre.
– Det är när man, åtminstone ibland, kan känna lukten av salt från havet och höra måsarna kraxa, sa han och föll in i det filosofiska. Strandberg menade också att om han tidigare använt båda begreppen så hade det varit helt omedvetet och utan några värderingar.

Roy Wernberg äntrade så talarstolen och menade att frågan var mycket viktig; inte minst om det nu var ”strandnära” som gällde för de tusentals bostäder som stadsdirektören fått i uppdrag av Treklövern att verka för.
– I så fall måste vi nog inkorporera kommunerna Helsingborg och Höganäs, menade Wernberg. Socialdemokraten förvirrade sedan bilden ytterligare genom att hänvisa till att begreppen ”havsnära” och – håll i er – ”badrocksnära” använts av den lokala tidningen respektive Torkild Strandberg själv.

Annons
 

Det folkpartistiska kommunalrådet drog sedan ett streck i debatten med att konstatera, efter en snabb titt i papperna, att det femte begreppet ”sundsnära” använts i instruktionerna till stadsdirektören.
– Man vet ju knappt var man bor, avslutade kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg och konstaterade att det här var en av de intressantaste debatterna just nu.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser