Annons

Tungt bakslag för Landskrona stad – JK vann i sista ronden

Regeringsrätten har idag valt att avslå Landskrona stads ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Järnvägsgatan, Rådhusgatan, Stora Norregatan, Rådmansgatan, Borgmästargatan och Östergatan.
Avslaget rör alltså den idag befintliga kameraövervakningen i centrala Landskrona som sker under helgkvällar och nätter.
– Beslut att bifalla Justitiekanslern gör mig mycket förvånad, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.
Detta vittnar tydligt om att man inte förstått allvaret i den situation som råder i centrala Landskrona. Att som Regeringsrätten påstå att kommunen bör vidta andra åtgärder känns ganska platt. Vilka åtgärder menar Regeringsrätten att vi ska ta till?

Landskrona stad, som drabbats av grov kriminalitet har som ett led i att bekämpa denna beslutat om 16 kameror i centrala Landskrona. Justitiekanslern har starkt ifrågasatt detta ur integritetssynpunkt och drivit frågan om kamerornas borttagande via Länsrätten och hela till Regeringsrätten.  På sportspråk kan man säga att kommunen föll på tiiläggstid. Senast var det Kammarrätten som i likhet med Länsstyrelsen och Länsrätten, gav Landskrona stad rätt att kameraövervaka centrala Landskrona under helger mellan klockan 21.00-06.00. De tider som enligt statistiken är och var värst brottsutsatta.

Annons
 

Regeringsrätten går alltså nu till skillnad från tidigare instanser på Justitiekanslerns linje.
Kameraövervakningsutredningen, som presenterades för någon månad sedan, hade varit ett utmärkt tillfälle att slå fast en ny linje när det gäller synen på kameraövervakning. Så skedde inte. Nu vilar ett mycket tungt ansvar på Justitieministern att skyndsamt vidta åtgärder för att det ska var möjligt att använda kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, säger Torkild Strandberg.

Redan under kommande vecka tänker kommunstyrelsens ordförande kalla till ett möte för att utröna om och hur Landskrona stad ska gå vidare i ärendet.
– På något sätt måste vi agera och påtala bristerna för Justitieministern. Ibland känns det som milsvida avstånd till verkligenheten när beslut som detta och som  drogtesterna tas.  Här lägger man stort värde vid värderingsord som integritetskränkande och vinner gehör på detta och lyssnar inte på våra argument. Jag hade förstått om jag dagligen mött personer som känt sig kränkta av kamerorna eller om vi fått brev, mejl eller telefonsamtal om detta. Men några sådana syns inte till, poängterar Torkild..

Torkild Strandberg är tydlig när han säger att endast kameraövervakning inte löser problemen med brottsligheten.
Men är en viktig del i en helhet. Ett gott samhällsklimat är beroende av att människor känner trygghet. Både faktisk brottslighet och upplevd otrygghet skadar tilltron till samhället. Därför är det en demokratisk förpliktelse att bekämpa både kriminaliteten och otryggheten. Kameraövervakning är ett viktigt redskap i detta.

Övervakningsfilmerna från Landskronakamerorna beskådas bara vid misstanke om brott.
 Argumentet att kameraövervakningen innebär en integritetskränkning är inte hållbar i det här fallet. Vilken integritetskränkning kan vara större än att utsättas för ett grovt brott?, säger Torkild som även funderar på om man inte skulle gå ett steg längre.
– Det hade åtminstone varit värt att diskutera om man inte skulle live-övervaka vissa platser i stan.

Torkild har inga motsättningar mot att värnandet om den personliga integriteten är en av grundpelarna i ett öppet samhälle.
–  Ställningstagande bottnar i en grundmurad uppfattning att den integritetskränkning som ett grovt brott innebär är långt större än att det här och var finns kameror monterade i våra städer. Att garantera medborgarnas trygghet till liv och hälsa är en av samhällets grundläggande uppgifter.  Dagens lagstiftning om kameraövervakning och dess tillämpning hindrar oss från att fullgöra denna uppgift, säger Torkild Strandberg.

Vad som nu händer med de uppmonterade kamerorna i innerstaden vet inte Torkild.
– Regeringsrättens dom kom för ett par timmar sen så det har vi inte hunnit fundera på, avslutar han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser