Annons

Initiativ Landskrona på banan

Tillväxtverket har beviljat Landskrona stad 6,7 miljoner kr från Europeiska regionalfonden för att arbeta med projektet Initiativ Landskrona. Projektet ska stimulera tillväxt, företagande och sysselsättning.
Vi startade upp under hösten 2009 och har nu dragit igång fullt ut, meddelar Jan Nilson, till vardags projektledare för Centrum & Österlyftet. Initiativ Landskrona består av tre koordinerade delar där ”Mötesplats Landskrona 2013” genom olika aktiviteter ska arbeta för att skapa en samordnad event- och arrangemangsorganisation i staden. ”Mentorskap i det lilla näringslivet”, ska arbeta för att allt fler företag inom handel och service i Centrum och på Öster blir engagerade i Landskronas näringslivsutveckling samt ”Socialt företagande som genom utbildning, kunskapsspridning och aktivt utvecklingsarbete ska verka för att det skapas sociala företag i Landskrona.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser