Annons

Moderata provvalet avklarat

På tisdagskvällen räknandes rösterna i Landskronamoderaternas provval till kommunfullmäktigelistan 2010. I topp fanns idel välkända namn med kommunalråd  Cecilia Brorsson på förstaplats följt av fullmäktiges ordförande  Lennart Söderberg. På tredje valbar plats placerade sigTekniska nämndens ordförande Björn O Persson.
– På fjärde plats återfinns ett nytt namn i Sara Lilja. En inflyttad tjej i 35-årsåldern som tidigare suttit med i fullmäktige i Lund , berättar Olov Stråmark ordförande i Landskronamoderaterna som själv återfinns på plats åtta.
– Som ordförande med ett övergripande ansvar i föreningen så är det lämpligt att även jag sitter med i fullmäktige, anser han.

På listan kan det tyckas att i Borstahusen boende socialförsäkringsminister, Cristina Husmark Pehrsson, saknas.
– Hon står som första namn på riksdagslista och har för avsikt att fortsätta där, säger Olov Stråmark och förklarar att det aldrig varit aktuellt med en fullmäktigeplats för henne.
– Hon är dock medlem i Landskronamoderaterna, poängterar han.

Annons
 

Lång väg till comeback
Marko Huttunen som hoppats på en comeback i fullmäktige och som i sin kandidatur öppnade upp för ett samarbete med socialdemokraterna hade mindre framgångar och hamnade på en 14:e plats.
För egen del skulle jag ljuga om jag påstod att jag inte var åtminstone lite besviken. För partiets del är jag mest orolig och bekymrad över utvecklingen. Medelåldern för de tio översta namnen på listan är 55 år. Sex av tio är 60+. Ingen är under 35 år. De nya Moderaterna har blivit det nya pensionärspartiet. Behöver man ens påminna om hur det gick för det senaste pensionärspartiet (SPI) som inte längre finns representerade i kommunfullmäktige i Landskrona? Men vem vet, ett borgerligt pensionärsparti år 2010, det kanske är något för det framtida Landskrona, säger han indignerat och smusslar inte med att han tycker att ”gubbarna” får breda ut sig för mycket.

Endast tre av tio högst upp på listan är kvinnor och endast en är invandrare. Medlemmarna hymlar inte med att man varken vill representeras av ungdomar, kvinnor eller invandrare. Därmed får man utgå ifrån att dessa målgrupper inte är prioriterade väljargrupper inför valet i höst. Det är anmärkningsvärt, för det är den raka motsatsen till vad statsministern Fredrik Reinfeldt och partiledningen satsar på. Men mycket kan hända dels innan vi fastställer valsedeln i mars, men även innan valet i september. Jag hoppas på det bästa, Landskrona behöver ett regeringsdugligt Moderaterna, avslutar Marko Huttunen.

Den modertata nomineringskommittén beslutade enhälligt att föreslå nomineringsstämman att besluta enligt provvalsresultatet. Utöver de 24 rangordnade kandidaterna kommer nomineringskommittén att till stämman komplettera listan med ytterligare ett 20-tal namn på moderater som önskar stå längre ner på valsedeln. Där möjligen då det avhoppade kommunalrådet Tutti Johansson Falk kommer att finnas med sedan hon avböjt en kandidatur.

Fullmäktigelistan fastställs i samband med ordinarie årsmöte i Landskronamoderaterna den 6 Mars 2010.

Så röstade moderaterna:

1 Cecilia Brorsson
2 Lennart Söderberg
3 Björn O Persson
4 Sara Lilja
5 Peder Weibull
6 Leif Thorsell
7 Hans Raita
8 Olov Stråmark
9 Stanko Thrana
10 Birgitta Persson
11 Erik Raita
12 Martin Ström
13 Nada Barisic
14 Marko Huttunen
15 Lars Ekvall
16 Kerstin Stråmark Johansen
17 Kjartan Magnusson
18 Kjell Ek
19 Ronald Gummesson
20 Hans Borg
21 Ivo Barisic
22 Alexandar Sadikovic
23 Lennert Pettersson
24 Fredrik Salomonsson

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser