Annons

Klartecken för två nya kommunala bolag

Efter en lång och stundtals het debatt röstade fullmäktige i Landskrona för en bolagsbildning av affärsdrivande verksamheter för fjärrvärme, el och stadsnät.

Politisk enighet rådde dock kring bildandet av produktionsbolaget Landskrona Kraft AB som nu får i uppdrag att slutföra upphandlingen av en ny kraftvärmeanläggning.
Hårdare var dusterna när det gällde en överlåtelse av el- stads- och fjärrvärmenätet i Landskrona stad till nätbolaget Landskrona Energi AB. En påtaglig nervositet fanns i de båda blocken sedan Sverigedemokraterna inte öppet tagit ställning i frågan.
Detta handlar mycket tydligt om att man frångår självkostnadsprincipen, poängterade Niklas Karlsson (S) och hyste starka farhågor för framtida taxehöjningar.

Annons
 

Partikollegan Lars Wallsten pekade på ägardirektiven där en genomsnittlig avkastning på 8 procent ska uppnås men höjde även varnande fingrar för stämpelskatt, marknadsmässiga räntekostnader, kostnader för mervärdesskatt och en hög VD-lön.
Hur mycket kommer detta att kosta?, undrade han och varnade samtidigt för taxehöjningar med uppemot 10 procent inom 1-2 år. Just höjda taxor och en eventuell framtida privatisering oroade också Stefan Olsson (SD) som efterlyste andemeningen i just dessa punkter.
– Vi är inte intresserade av att sälja ut en monopolverksamhet. Det finns ingen ambition att använda avkastningen till annan verksamhet, svarade Torkild Strandbers (FP) men stack samtidigt inte under stol med att möjligheten öppnades.
Vi skapar ett verktyg i verktygslådan som vi saknar idag, sa han och menade att en vinst i bolaget eventuellt skulle kunna användas för att lindra smällarna inom exempelvis omsorg och skola i svåra ekonomiska tider.

Efter en timmes oavbrutet vandrande av ledamöterna till talarstolen lade Stefan Olsson (SD) ett ändringsyttrande i ägardirektiven om en genomsnittlig avkastning på 6 procent samt två tilläggsyttrande om att inga taxehöjningar får ske med anledning av bolagiseringen samt att denna inte får vara ett första led i en framtida privatisering.
Förslag som fick temperaturen att öka ytterligare i salen.
– Det är en ekvation som inte går ihop, ansåg Niklas Karlsson (S) men gav samtidigt sitt stöd åt att aldrig medverka till en privatisering av bolaget och Lars Wallsten undrade om det rent av var tillåtet.
Lars Ståhl (V) skissade på två scenarier om Stefans förslag gick igenom.
– Det blir antingen konkurs eller att bolaget ganska snart får begära ägartillskott, menade han och ansåg förslaget vansinnigt.

– Måla inte fan med så bred pensel, kontrade Torkild Strandberg och med röstsiffrorna 29-20 röstades bolagsbildningen igenom, inklusive Sverigedemokraternas tillägg- och ändringsyttrande.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser