Annons

Idrott i förändring på museet

På torsdag kommer gruppen bakom ett projekt vid namn Idrott i förändring – idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället, att presentera och diskutera sin slutrapport i filmsalen på Landskrona museum. Just Landskrona har varit utgångspunkten för forskningsprojektet.
– För många människor idag är idrott och fysisk aktivitet ett viktigt inslag i deras livsstil och hälsostrategi, säger Elisabeth Arvidsson chef på museet.
– Fysiskt lek är i vår tid något allvarligt och samhällsnyttigt, men har inte alltid uppfattats så.

Presentationen kommer särskilt att rikta fokus på idrottens långsiktiga roll i samhällsutvecklingen, motionsvanornas förändring, äldres idrottande och betydelsen av detta för deras hälsa och välbefinnande, varför nya former av idrottande uppstår, idrottsfostran i Landskrona BoIS samt föreningslivets betydelse i unga människors liv.

Annons
 

Sociologerna Åke Nilsén och Anita Dahlgren, idrottspsykologen Erwin Apitzsch, etnologen Magnus  Wikdahl, professorn i idrottsvetenskap Tomas Peterson och Ingid Hultgren från Skåneidrotten kommer att medverka. Intresserade är välkomna till museets filmsal på torsdag den 4 februari klockan 18.30.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser