Annons

Ekonomin bättre än budget i BUN

De negativa prognoserna som pekade på ett underskott på 3,5 miljoner i Barn- och ungdomsnämndens bokslut visade sig vara pessimistiska i överkant.
– Underskottet ligger nu i stället på 2,7 miljoner, något som vi ska beta av under en treårsperiod, kommenterar nämndens ordförande Lisa Flinth. Underskottet sägs till stora delar bero på de stora kostnader som externa placeringar av ungdomar med tung problematik medfört.
– Men nu har dessa utgifter sjunkit väldigt och vi kommer att fortsätta med andra lösningar än traditionella institutionsplaceringar, säger Lisa Flinth.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser