Annons

Tapio Salonen uppmanar till blocköverskridande samarbete- Landskronaborna engagerade i sin stad

Landskronabördige professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, var med i första paret ut när forskargruppen från Linnéuniversitetet i Växjö inledde föreläsningsserien ”Landskrona i tiden” inför en fullsatt filmsal på museet. Men allra först på plan var hans kollega, historikern Jesper Johansson, som delade in stadens efterkrigshistoria i tre olika perioder.
– Åren 1945-1970 var det expansiva Landskronas period, sammanfallande med guldåldern för den svenska modellen, menade han. Den tiden ses numera ofta i ett slags rosenskimmer, men detta är en efterhandskonstruktion, enligt Johansson.
– Visst växte staden genom inflyttning och sysselsättningsnivån var hög, men man glömmer bort de konflikter som fanns även under denna tid, säger historikern och pekar på bostadsbrist, migrationsströmmar och synen på ”de andra” som varit föränderlig över tid. Perioderna 1970-1985 och 1985-2000 kan dock inte anklagas för något rosenskimmer.
– Företagsnedläggningar, stagnation och negativa skriverier har följt staden. Den klassiska arbetar- och skötsamhetskulturen har samtidigt utmanats, den socialdemokratiska dominansen har försvagats till förmån för en lokalpolitisk rörlighet och gamla Landskronabor känner inte igen sig.

– Samtidigt upplever nya Landskronabor att de inte släpps in; det är en stor paradox att vi idag är väldigt öppna för nya influenser utifrån, samtidigt som det sker gränsskapande med etniska faktorer med i bilden. Boten mot detta skulle enligt Johansson vara arenor för gränsöverskridande, där naturligtvis arbete och bostäder spelar en stor roll.

Annons
 

Tapio Salonen gav sig också in på historiska domäner när han konstaterade att Landskrona allt sedan grundaren Erik av Pommerns, och sedan Karl X Gustavs, dagar varit ”en strategisk bricka i ett geopolitiskt spel”. Massor av olika siffror illustrerande segregationsmönster och grannskapseffekter presenterades. Likaså Landskronas utsatta läge vad gäller inkomster, utbildning och arbetslöshet. Men Landskronaprofessorn är trots allt optimistisk.
– Staden kämpar på, befolkningen uppvisar en stor rörlighet och nya jobb kommer att dyka upp inom tjänstesektorn.

Han beskrev Landskrona som en småstad med storstadskaraktär, och om en viss optimism kunde skönjas vad gäller jobben, så är det värre med segregationen.
– Det är en alarmerande uppdelning i boendet i staden.

Vid den efterföljande frågestunden tillät sig Tapio Salonen att bli lite mera personlig.
– Lägg det politiska käbblet åt sidan, ni har mycket större uppgifter att ta er an, var budskapet till ansvariga lokalpolitiker.
– Annars står det och väger inför en utveckling med ännu mera uppdelning, ”gated communitys” och så vidare.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser