Annons

Professorns råd – Bygg 800 villor om året

Bygg många villor! Gärna 800 stycken om året under en tioårsperiod. Det receptet ordinerar professorn i nationalekonomi Åke E Andersson för att kurera Landskrona.

Internationella Handelshögskolan i Jönköping har av stadsdirektör Peter Billquist fått i uppdrag att arbeta fram en rapport om hur Landskrona ska kunna vända den neråtgående trend som man befinner sig i. Två delrapporter är sedan tidigare redovisade och på torsdagen presenteras en sammanfattning av Åke E Andersson, professor vid Handelshögskolan. Andersson uppgav att prioritet ett är attraktivt boende nära havet om Landskrona ska kunna lyckas.
– Mitt råd till Landskrona är att göra som i Varberg, en stad som haft nedskärningar i industrin som kan jämföras med Landskrona, säger professorn och förklarar.
– De hade sämre förutsättningar än Landskrona. Rent geografiskt ligger Varberg sämre till. Att ha detta läget är egentligen optimalt.

Annons
 

Enligt Åke E Andersson har man i Varberg byggt cirka 800 villor och 200 bostadsrättslägenheter varje år under en tioårsperiod. Dessutom omvandlades 500 hyresrätter till bostadsrätter under perioden.
– Det är klart realistiskt för Landskrona, säger professorn.
Jag är övertygad om att det kommer att få effekt. Staden måste locka hit unga människor med högre utbildning och dessa vill enligt våra undersökningar till största delen bo i villor och dessa ska i sin tur vara strandnära, det vill säga 200-800 meter från havet.

Det finns dock mer att göra för Landskrona för att vända utvecklingen.
Ett sätt att höja antalet unga, vilket är exceptionellt lågt idag, är att locka hit studenter. Pendlingsavståndet till högskolestäderna är mycket bra och dessutom finns här säkert möjlighet att satsa på egna utbildningar, menar Åke E Andersson.

Den här undersökningen visar bara att vi är på rätt väg. Det som förvånar och skrämmer mest i undersökningen är att bilden är mer hotfull än vi trott. Vi har i Landskrona en medelinkomst som ligger 40 000 kronor om året under genomsnittet. Det är lika med 1,6 miljarder kronor per år, säger kommunalråd Torkild Strandberg (FP) och avslutar.
Nu ska Peter Billquist utvärdera arbetet och komma med en slutrapport och denna lär vara klar i mitten eller slutet av mars.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser