Annons

Allaktivitetshus på Gullstrand ersätter Nova

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att inrätta ett allaktivitetshus för ungdomar i åldrarna 16-19 år, beläget på Gullstrandskolan.
Arbetet är i full gång genom en planeringsgrupp med representanter från gymnasiet, BUN:s enhet för förebyggande arbete, föreningslivet och ungdomarna själva, berättar nämndens ordförande Lisa Flinth.
Att få med be båda sistnämnda redan från början anses som mycket viktigt.
– Det kan vara svårt att nå de äldre ungdomarna som oftast inte är så intresserade av öppen kommunal verksamhet, men genom att inte låsa fast oss vid något utan låta ungdomarna forma verksamheten hoppas vi kunna skapa en bra mötesplats, säger Lisa Flinth.

Verksamheten ska också präglas av stor öppenhet gentemot det omgivande samhället, föreningsliv och andra med intresse för att nå ut till unga.
– Vi har sett från andra håll att nyckeln till framgång med att skapa en sådan här plats där alla kan känna sig välkomna är just att engagera det lokala föreningslivet i arbetet, fortsätter ordföranden. I och med att allaktivitetshuset byggs upp kommer Ungdomshuset Nova inte att finnas kvar i nuvarande omfattning. Personal kommer att flyttas från Nova till Gullstrand och ungdomshuset i centrum minskar successivt sin verksamhet för att slutligen helt upphöra.
– Upphöra är fel uttryckt. Vi flyttar verksamheten, säger Lisa Flinth.
Det nya aktivitetshuset ska växa fram under en treårsperiod, i första hand i de utrymmen som nu är foajé och aula på Gullstrandskolan. Kommunstyrelsen föreslås att för innevarande år bevilja huset en verksamhetsbudget på 379 000 kronor, pengar som tagits från Folkets Hus-rörelsen sedan tidigare.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser