Annons

Planer på fyra fyravåningshus på LägerplatsenAttraktivt 55+ boende ska hindra flyttströmmen

Med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 7-6, kunde byggnadsnämnden besluta att den gamla lägerplatsen som skiljer Exercisfältet från Granet nu ska ut på samråd. Syftet är att på platsen uppföra fyra flerfamiljshus för så kallat 55+ boende.
– Äntligen, utbrister en nästintill glädjestrålande nämndsordförande, Gerd Bernström, (FP).
– Ända sedan jag var kommunstyrelsens ordförande, det vill säga runt 1993 har detta legat mig varmt om hjärtat. Redan då pratade vi om möjligheterna för ett seniorboende. Idag har vi 55-plusare som flyttar till Rydebäck och så vill vi inte ha det, poängterar hon.

Just den uppfattningen delar Socialdemokraterna.
– Det är klart att vi behöver bygga för den gruppen men varför inte titta på möjligheterna vi har vid Säbyvång, säger Roy Wernberg, (S) vars parti i övrigt lämnade in samma skriftliga reservation som man gjorde i december 2007 i samband med en revidering av översiktsplanen.
– Redan idag är Lägerplatsen en flaskhals i det gröna stråk som sträcker sig från centrala Landskrona och hela vägen ut mot Lill-Olas. En bebyggelse här skulle ta bort en del av helhetsintrycket och bryta den gröna linjen, menar Roy som även fick moderaten Lars-Göran Lindskog att ansluta till reservationen.
– Jag delar inte uppfattning med övriga i treklövern i just denna fråga utan anser precis som socialdemokraterna att det bryter ett grönt stråk, säger han.

Annons
 

I det planförslag som nu ligger finns 31 lägenheter i varierande storlekar inritade i fyra huskroppar med trädetaljer. Byggnaderna får vara i tre våningar med en indragen fjärde våning där den totala höjden sätts till 14 meter. För att bevara den gröna kopplingen mellan Granet och Exercisfältet förslås att Strandvägen får en ny avsmalnad utformning och att cykelvägen som går ut mot Borstahusen förlängs genom kvarteret.

Gerd Bernström betonar att Landskrona är glest bebyggt och ser nu fram emot att det snarast kallas till samråd om Lägerplatsen.
– Det blev lite tokigt senast. Vi började i fel ände. Nu är argumenten slipade och jag tror verkligen på platsen, avslutar hon.

Tankar har tidigare funnits att bygga på Exercisfältets norra del, planer som stoppades när kommunfullmäktige beslutade att naturskydda området. Frågan är nu om detta är en plats som åter kommer att dammas av när stadsdirektör Peter Billqvist inom kort kommer att redovisa sitt förslag, inklusive arkitektförslag, på platser lämpliga för attraktivt boende. Lågoddsare i sammanhanget torde vara campingen och Ulkavallen i Borstahusen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser