Annons

Gammal namntvist blossar upp igen Venbo begär stavningsändring av önamnet

Sedan ön Ven första gångerna omtalas i skrift på 1200-talet har stavningen inletts med bokstaven H, om än i ett flertal olika namn. Den nuvarande stavningen utan H infördes 1933. Detta är något som venbon sedan tio år tillbaka, Bo Bjesse, vill ändra på och han skickade därför i somras en begäran om stavningsändring till Lantmäteriet.

Strax innan jul kom avslaget och nu har Bo Bjesse överklagat beslutet till Länsrätten i Gävleborgs län.
– Stavningen Hven är vedertagen sedan många generationer tillbaka av den bofasta befolkningen. Företagen här har alla ett H med i Hven, säger Bo som gjorde ett upprop i affären på ön och fick ganska snart ett 40-tal underskrifter som bifogades skrivelse till Lantmäteriet.

Annons
 

Ganska snart kunde initiativtagaren till uppropet inte ta en promenad på Landsvägen utan att någon kom fram och gav honom sitt stöd i namnfrågan.
Det blev lite jobbigt under en period så jag tog ganska snart ner listan i affären, berättar han och menar att hade den fått sitta uppe längre så hade fler namn funnits på den.

Lantmäteriet, som tagit hjälp av Institutet för språk och folkminnen i Uppsala (SOFI), skriver i sitt svar att lagen inte ger utrymme för stavningen Hven. Ortsnamn räknas, till skillnad från personnamn, som ord ingående i språket och skall därför stavas enligt vedertagna rättstavningsregler. Lantmäteriet menar vidare att Ven idag har en drygt 75-årig hävd på officiella kartor.
Det är namnet i sig och inte dess bakgrund som är viktigt att bevara, och inte en vid en viss tidpunkt i historien förekommande stavning av namnet, skriver man bland annat i sitt svar.

Bo Bjesse avfärdar Lantmäteriets beslut och anser SOFI:s bedömning som provocerande.
– Ven utan H är för mig en blodåder, poängterar han och räknar upp mängder av orter och ord som har kvar ett tyst, outtalat H i början av sin stavning; Hjort, Hjul, Hjo, Hvilan i Landskrona, Hjärup med flera.

I sin överklagan till Länsrätten menar Bo Bjesse även att ortsnamnet Hven är en del av det kulturarv vi fått av Danmark.

FAKTA
I Kung Valdemars jordebok från 1231 förekommer Ven första gången i skrift och då som Hwæthæn. På 1200-talet förekommer även skrivformerna huæthen, Wethen, Hwæthen och Hwachæn. Under senmedeltiden skrivs önamnet på en rad olika sätt, och det är först under mitten av 1500-talet som skrivningarna börjar närma sig det namn vi har idag: Hwena, Hwænn och Ween. År 1602 skrivs namnet första gången Hven, och under 1600-talet och framåt förekommer Huen, Hven, Ween, Hween och Hwen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser