Annons

Oenighet om samarbete- Stämningen god i parti intygar kommunalrådet

Direktens avslöjande om att två av de 24 kandidaterna i det just nu pågående provvalet inom Landskronamoderaterna öppnar upp för ett samarbete med Socialdemokraterna har rört upp känslor inom partiet.
Det får helt stå för Kjartan Magnusson och Marko Huttunen. De har idag inga poster inom Moderaterna men det är klart bra att de i sina kandidaturer presenterar sina idéer. Deras utspel är inget, som partistyrelsen eller fullmäktigegrupp står bakom, snarare tvärtom, säger Björn O Persson, fullmäktigeledamot och tillika ordförande i Tekniska nämnden.
– Ska vi kunna samarbeta med S så måste de sluta opponera på sina egna förslag, exempelvis som man gjort i frågan om Venterminalen där de var de som sökte KLIMP-pengarna.

Marko Huttunen tycker att Björns uttalade är märkligt.
– När tre av de sju i fullmäktigegruppen inte kandiderar för en ny period så tycker jag det är konstigt att han så kategoriskt säger sig ha fullmäktigegruppen bakom sig. Lennart Söderberg har tidigare visat sig pragmatisk och Jan Nimmermark har samverkat med S för stadens bästa. Lägg därtill att Björn inte har någon fullmakt att tala för partiföreningen.

Annons
 

Trots rådande divergenser om ett blocköverskridande samarbete intygar kommunalråd Cecilia Brorsson (M) att stämningen är bättre i partiet än på mången god dag.
Vi har ett helt nytt samarbetsklimat och jag ser det som vi fått en nystart, säger hon och beträffande ett eventuellt samarbete med S vill hon avvakta provvalet.
– Mina sympatier ligger hos Folkpartiet och Miljöpartiet när det gäller frågan om samarbete.

Det sedan i somras avhoppade kommunalrådet Tutti Johansson Falk har samma syn i ämnet som sin efterträddare.
– Själv kommer jag dock inte att ställa upp på valbar plats i kommunvalet men ser gärna en fortsättning inom Region Skåne, säger hon och förnekar bestämt att hennes avhopp delvis skulle ha att göra med att hon inte drog jämnt med Torkild Strandberg (FP).
– Nej, överhuvudtaget inte. Det är klart att i egenskap av kommunstyrelsens ordförande är det han som syns mest men det faller naturligt med uppdraget. Vårt samarbete var bra.

Sett till valresultaten de gångna två valen så har Moderaterna i Landskrona nära nog halverats då man gått från tretton mandat till sju.
– Vid valet 2002 följde vi rikstrenden men skulle det hända att vi tappar mandat i höst så får jag och några till ta konsekvenserna av detta och göra något annat i framtiden, avslutar Cecilia Brorsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser