Annons

Många nya i Knutsgillet

S:t Knuts Gille i Landskrona höll lördags sin årliga Högtidsstämma med Knutsbal på Hotel Öresund. Intresset för deltagande var ovanligt stort och Gillets Ålderman Lennart Söderberg kunde hälsa över 200 Gillesmedlemmar och gäster välkomna.

Gillet har anor från medeltiden och hade då som nu både män och kvinnor som medlemmar. På medeltiden fanns det som mest ca 50 gillen i det dåvarande Danmark och de verkade framförallt som sociala skyddsnät för handelsmän och hantverkare och tjänade som en motvikt mot Hansan som då hade stor makt kring Östersjön. Efter ett långt uppehåll återuppstod S:t Knuts Gille i Landskrona 1944 som nummer fem av nu existerande elva Gillen i Sverige och Danmark. Gillena verkar nu endast som sällskapsgillen med gamla traditioner.

Annons
 

Under årets Högtidsstämma togs inte mindre än 25 recipiender, dvs nya medlemmar, in i Gillet. Åldermannen hade dessutom äran att dela ut 25-årsdekoration till Gillessyster Henriette Karling och Gillesbröderna Jonas Christiansson och Anders Eriksson. Gillets Skaffare Bertil Hallengren och Gilleskaplan Sune Karlsson mottog hedersmedalj för långt och förtjänstfullt arbete i Gillet.

Ålderman Lennart Söderberg orsakade som vanligt många glada skratt bland deltagarna då han presenterade Gillets tjänstemän genom spirituella tal och nya texter till välkända melodier. Ett stående och uppskattat inslag under Högtidsstämma och Knutsbal är också kören Divertimentos skönsång mellan de olika programpunkterna. Precis som under nästan alla Knutsbaler de senaste 50(!) åren spelade Domnivets Orkester och fyllde dansgolvet innan det var dags att hala Gillesduvan som tidigare under kvällen hissats som ett tecken på att fred och endräkt ska råda under kvällen.

En annan tradition inom S:t Knuts Gille är den årliga papegoyeskjutningen i mitten av augusti. Deltagarna skjuter då med pil och båge mot fantasifulla ”papegoyetavlor” för att därefter kora Fågelkung respektive Fågeldrottning. På medeltiden fyllde skjutövningen en viktig roll eftersom det ju gällde att hålla sig skjutklar och vara beredd att delta i försvaret av sin stad.
 
I början av december varje år hålls den välbesökta Adventsmässan i Borstahusens Kapell med sång, musik och Gilleskaplanens julbetraktelse. 

 


Årets manliga recipiender, från vänster bakre raden: Rolf Cordes, Karl-Erik Mineur, Per Larsson, Mikael Wendel, Peter Holmberg, Göran Karlsson, Erik Thomasson, Ted Lindberg, Boris Johansson, Kenneth Bengtsson och Viktor Olsson.
Foto: Bertil Persson


Jonas Christiansson, Anders Eriksson och Henriette Karling mottar Silverdekoration av Ålderman Lennart Söderberg efter 25 år som medlemmar i S:t Knuts Gille i Landskrona. Foto: Bertil Persson


Ålderman Lennart Söderberg överlämnar Hedersmedalj till Bertil Hallengren och Sune Karlsson. Foto: Bertil Persson

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser