Annons

Kolonier för icke Landskronabor?

Arrendeavtalet mellan Gråens koloniförening och markägaren Landskrona stad löpte ut vid årsskiftet, och det är dags för parterna att upprätta ett nytt. Det speciella med just koloniområdet på Gråen är att detta är det enda i kommunen där det är fritt fram för personer som inte är mantalsskrivna i Landskrona att köpa en stuga. Och så kommer det att förbli, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg?
Av hävd har det varit så att icke-Landskronabor har haft rätt att skaffa koloni på Gråen. Nu ska vi göra upp ett nytt avtal som ska löpa över tre år, tidigare har de varit längre och löpt över fem år, och utgångspunkten är att anpassa det nya avtalet till övriga koloniarrenden i kommunen. Det är olyckligt att arrendet för just Gråen skiljer sig från de övriga.
Vad innebär detta, kommer också till exempel Citadellets och Larvis kolonier att bli tillgängliga för ”utsocknes”?
– Under de tre åren som det nya avtalet kommer att gälla ska vi föra en diskussion om detta och vad den kommer att innebära eller utmynna i kan vi inte veta redan nu, svarar Torkild Strandberg.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser