Annons

Anders Westin (S) hoppar av- Osunt politiskt klimat ett av skälen

Under innevarande mandatperioden har fler politiker lämnat fler uppdrag i Landskrona stads nämnder, styrelser, stiftelser och kommunala bolag än någon period tidigare.

Ett av de tyngsta avhoppet skedde på onsdagen då Anders Westin (S) lämnade in sin avsägelse från samtliga politiska uppdrag.

Annons
 

I 21,5 år har Anders Westin ägnat mycket av sin fritid åt politik, de 13 första åren som Miljöpartist.
Karensen var dock kort när jag därefter valde att gå över till Socialdemokraterna, minns Anders som snabbt blev en av partiets framträdande politiker men som den 1 mars lämnar nio mer eller mindre tunga uppdrag.

Anders Westin sitter bland annat som ordinarie ledamot i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, därtill är han oppositionens starka kort i omsorgsnämnden då han innehar posten som 2:e vice ordförande.

Anders Westin har genom åren gjort sig känd som en debattglad politiker som gärna värnat omsorgstagare något som också lett till att han varit ledamot i kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. Intresset för trygghetsfrågor har också gjort att han suttit med i Brå samt varit den Landskronapolitiker med högst närvaro i polisstyrelsen och polisnämnden.
– Jag vill egentligen inte kommentera avhoppet utan bara konstatera att det är många faktorer som lett fram till mitt beslut, säger Anders Westin som nu istället ska ägna tiden åt sina övriga intressen.
– Fotboll, sällskapet munskänkarna och resor kan nu få ta större plats. Sen har vi det eviga livspusslet med familj och jobb som man ska få ihop.

Anders Westin beklagar dock det allt mer hårdnande politiska klimatet som råder i Landskrona med avsaknad av personlig respekt.
Det är inte sunt. Det finns alldeles för många som tycker genuint illa om varandra och då kommer man inte vidare. Sen ska man ha klart för sig att det många gånger är ganska otacksamt att vara politiker, avslutar Anders Westin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser