Annons

Praktiskt gymnasium nekas bidrag

Skolinspektionen avslår en ansökan om rätt till bidrag för två specialutformade program hos Landskrona Praktiska Gymnasium.

Den nystartade gymnasieskolan, som ännu inte varit igång ett år, startade ht-09, finns på Varggatan 13 i norra delarna av Landskrona där både verkstäder och teorisalar ryms. Skolan har för närvarande 32 elever i årskurs ett och sysselsätter fem lärare plus en rektor.
Till hösten 2010 är planerna att ta in ytterligare 40 elever. Enligt ansökan till skolinspektionen planerades då även för en skolstart för fyra elever på ett program närliggande Industriprogrammet samt att man 2011 ville ta in fem elever på ett specialutformat program närliggande Hotell- och restaurangprogrammet.
Detta är något som Skolinspektionen har invändningar emot då dessa program redan finns i staden och nya skulle som man anser ”få påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Landskrona kommun”.
– I samband med ett starkt vikande elevunderlag finns en påtaglig risk att även en minskning med förhållandevis få elever skulle leda till beaktansvärda svårigheter för Landskrona kommun att erbjuda en bred och kvalitativ utbildning på det aktuella programmet, skriver Skolinspektionen i sitt beslut och menar att det på sikt finns en påtaglig risk att Landskrona tvingas lägga ned de aktuella nationella programmen.
– Beskedet var inte oväntat men vi kommer att överklaga, säger skolans rektor Magdalena Rosén som dock tycks hysa visst tvivel om att just dessa program kommer att startas upp på skolan. Demografiskt vikande underlag vad gäller sökande till gymnasieskolan ser rektorn annars som en utmaning.
Har vi bara en sökande till ett program så startar vi upp, säger hon på vars skola man arbetar i små undervisningsgrupper där möjligheten till individuella lösningar är stor.
Vår skola ingår dessutom i det statliga lärlingsförsöket. Det betyder att mellan 40-60 procent av undervisningen sker via arbetsplatsförlagd undervisning. Här får eleverna räkna sig tillgodo mycket av karaktärsämnena och kurserna, säger rektorn och avslutar med att göra lite reklam för skolans öppna hus den 19 januari.
– Mellan klockan 18-20 hälsas alla nyfikna ”nior” välkomna hit.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser